• 07 เมษายน 2021

  ผอ. สพม.กท 1 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา...

 • 07 เมษายน 2021

  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นมัธยมศ...

 • 07 เมษายน 2021

  การเลือกตั้งประธานนักเรียนประธานสภานักเรียนและประธ...

 • 07 เมษายน 2021

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น...

 • 07 เมษายน 2021

  ใช้งานง่ายๆกับห้องสมุดดิจิทัล 4.0

 • 07 เมษายน 2021

  เปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เวอร์...

 • [title]
  โจทย์เจ๋งภาษาอังกฤษ Entrance ทุกระบบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ,มหิดลฯ,จุฬาภรณฯ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.6 O-NET
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดมฯ และโรงเรียนสองภาษา
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  เฉลย - เก็งฟิสิกส์ O-NET ม.4-5-6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ศัพท์อังกฤษ + ศัพท์เหมือน vs ศัพท์ตรงข้าม + British & American English
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  รวมสูตรคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  มหัศจรรย์ความรู้รอบโลก เปิดโลกความรู้ด้วยตัวเลข
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  พิชิตภาษาไทย ADMISSION และเตรียมสอบ ม.4-5-6
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  พิชิตภาษาอังกฤษ ADMISSION และเตรียมสอบ ม.4-5-6
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  พิชิตข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรง กสพท
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ตะลุยโจทย์ เตรียมสอบ ม.1 (5 วิชา)
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ชุด กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เล่ม 8 เจ้าฟ้าผู้สืบสาน
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  ชุด กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เล่ม 7 เจ้าฟ้านักเทคโนโลยี
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  คู่มือเรียนเกาหลีเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม O-NET ม.4-5-6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  คู่มือเตรียมสอบ สังคมศึกษา ม.1-2-3 O-NET
  หมวดหมู่: การศึกษา

 • [title]
  คู่มือเริ่มต้น ฝึกญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  English Grammar ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์
 • [title]
  พิชิต O-NET ม.ปลาย ภาษาไทย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  คู่มือการใช้งานระบบ
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  เก่งกริยา 3 ช่อง + ตัวย่อ + Prefix & Suffix
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  Short Note PHYSICS สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  การขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย
  หมวดหมู่: การเกษตรกรรม
 • [title]
  Idol secret Shin &Minna กับปริศนากรุ๊ปเลือด
  หมวดหมู่: การ์ตูน
 • [title]
  Error Hours ชั่วโมงนี้มีรั่ว เล่ม 10
  หมวดหมู่: การ์ตูน
 • [title]
  ตำนานสามก๊ก โจโฉแตกทัพเรือ (ฉบับการ์ตูน)
  หมวดหมู่: การ์ตูน
 • [title]
  ปรารถนารักเทพบุตรมาเฟีย
  หมวดหมู่: นิยาย
 • [title]
  Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.ต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  ทางลัดหัดพูด เกาหลี สุดจี๊ด
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สงครามโลกครั้งที่ 2
  หมวดหมู่: การ์ตูน
 • [title]
  Adventure Korea รู้ภาษาเกาหลี ฉบับพูด กิน เที่ยว
  หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์
 • [title]
  Marketeer ฉบับ 206 พฤษภาคม 2560
  หมวดหมู่: บริหารธุรกิจ-การเงิน
 • [title]
  แผนรักจอมมาเฟีย
  หมวดหมู่: นิยาย
 • [title]
  แบดมินตัน (ฉบับปรับปรุง)
  หมวดหมู่: กีฬา

 • [title]
  ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวอังกฤษ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติว GAT ภาษาอังกฤษ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  GAT เชื่อมโยง
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาไทย ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET สังคม ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET คณิตศาสตร์ ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาไทย ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET สังคม ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET คณิตศาสตร์ ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเข้ม PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเข้ม PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  หมวดหมู่: การศึกษา

 • ยินดีต้อนรับ ห้องสมุดโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  หมวดหมู่: OPENSERVE
 • ห้องสมุดโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  หมวดหมู่: OPENSERVE
 • สอนวิธีการใช้โปรแกมสืบค้น . ยืม-คืน และ E book
  หมวดหมู่: OPENSERVE