• 22 กรกฎาคม 2022

  รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ งานสัปดาห์ห้องสมุด 2565

 • 01 กรกฎาคม 2022

  กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด 2565

 • 01 กรกฎาคม 2022

  งานสัปดาห์ห้องสมุด 2565

 • 01 กรกฎาคม 2022

  คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 โรงเรีย...

 • 10 พฤษภาคม 2022

  มาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคน

 • 09 พฤษภาคม 2022

  แนวทางการเช็กชื่อมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนสามเสนว...

 • 09 พฤษภาคม 2022

  ตารางเรียนนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปี...

 • 09 กุมภาพันธ์ 2022

  เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน...

 • 09 กุมภาพันธ์ 2022

  ปฎิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสามเสนวิ...

 • 18 พฤศจิกายน 2021

  ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 • 18 พฤศจิกายน 2021

  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางก...

 • 07 เมษายน 2021

  ผอ. สพม.กท 1 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา...

 • 07 เมษายน 2021

  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นมัธยมศ...

 • 07 เมษายน 2021

  การเลือกตั้งประธานนักเรียนประธานสภานักเรียนและประธ...

 • 07 เมษายน 2021

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น...

 • 07 เมษายน 2021

  ใช้งานง่ายๆกับห้องสมุดดิจิทัล 4.0

 • 07 เมษายน 2021

  เปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เวอร์...

 • [title]
  ร้อยเล่ห์เสน่ห์นารายณ์
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  ร้อยเล่ห์นายเหมันต์
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  เหลี่ยมรักมัดใจ
  หมวดหมู่: นิยายรัก
 • [title]
  SUPER GRAMMAR สรุปเข้มไวยากรณ์อังกฤษ มัธยมปลาย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  เก่งพูดอังกฤษในที่สาธารณะ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  สอบแอดมิชชั่นให้ได้ ง่ายนิดเดียว!!!
  หมวดหมู่: จิตวิทยาทั่วไป
 • [title]
  ศัพท์อังกฤษ 6,000 คำ ไม่รู้ไม่ได้
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้
  หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์
 • [title]
  ภาษาอาเซียนที่คุณต้องรู้
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่คุณต้องรู้
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  พูดอังกฤษคล่อง พิชิตทุกสถานการณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  พิชิต O-NET ม.ปลาย ภาษาไทย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  ทางลัด ชีววิทยา ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  ทางลัด Grammar อ่านก่อนสอบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ติวเข้ม O-NET ม.6 คณิตศาสตร์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  Tense + กริยา 3 ช่อง ที่คุณต้องรู้!
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  กริยา 3 ช่อง + ศัพท์เหมือน vs. ตรงข้าม + 12 Tense
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  Vocab admission ศัพท์ภาษาอังกฤษพิชิต O-net GAT
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  Short Note PHYSICS สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  QUICK BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 • [title]
  คู่มือเริ่มต้น ฝึกญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  English Grammar ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์
 • [title]
  พิชิต O-NET ม.ปลาย ภาษาไทย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  คู่มือการใช้งานระบบ
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  เก่งกริยา 3 ช่อง + ตัวย่อ + Prefix & Suffix
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  Short Note PHYSICS สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย อ่านก่อนสอบ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  Idol secret Shin &Minna กับปริศนากรุ๊ปเลือด
  หมวดหมู่: การ์ตูน
 • [title]
  ตำนานสามก๊ก โจโฉแตกทัพเรือ (ฉบับการ์ตูน)
  หมวดหมู่: การ์ตูน
 • [title]
  Error Hours ชั่วโมงนี้มีรั่ว เล่ม 10
  หมวดหมู่: การ์ตูน
 • [title]
  การขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย
  หมวดหมู่: การเกษตรกรรม
 • [title]
  สงครามโลกครั้งที่ 2
  หมวดหมู่: การ์ตูน
 • [title]
  Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ปรารถนารักเทพบุตรมาเฟีย
  หมวดหมู่: นิยาย
 • [title]
  สงครามโลกครั้งที่ 1
  หมวดหมู่: การ์ตูน
 • [title]
  ทางลัดหัดพูด เกาหลี สุดจี๊ด
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.ต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้
  หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์
 • [title]
  Adventure Korea รู้ภาษาเกาหลี ฉบับพูด กิน เที่ยว
  หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์
 • [title]
  แผนรักจอมมาเฟีย
  หมวดหมู่: นิยาย

 • [title]
  ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวอังกฤษ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติว GAT ภาษาอังกฤษ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  GAT เชื่อมโยง
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาไทย ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET สังคม ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET คณิตศาสตร์ ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 - ทดลองเรียน O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาไทย ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET สังคม ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET คณิตศาสตร์ ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 - ทดลองเรียน O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเข้ม PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ติวเข้ม PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  หมวดหมู่: การศึกษา

 • ยินดีต้อนรับ ห้องสมุดโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  หมวดหมู่: OPENSERVE
 • ห้องสมุดโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  หมวดหมู่: OPENSERVE
 • สอนวิธีการใช้โปรแกมสืบค้น . ยืม-คืน และ E book
  หมวดหมู่: OPENSERVE