ผอ. สพม.กท 1 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย วันที่ 14 มีนาคม 2564