ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 6
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

อธิบายโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่น พร้อมตัวอย่างการใช้งานง่ายๆ เข้าใจได้ด้วยตัวเอง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำคำศัพท์ทั้ง 300 คำ และโครงสร้างประโยคมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการพูด อ่าน เขียน ได้ง่ายนิดเดียว แบบฝึกหัดวัดความเข้าใจ ทบทวนความเข้าใจทั้งหมดด้วยตัวเองกับแบบทดสอบ พร้อมเฉลยท้ายเล่มประวัติการยืม - คืน

วันยืม
15/12/2021
23/09/2021
05/09/2021
27/08/2021
31/07/2021
30/07/2021
29/07/2021
27/07/2021
18/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
02/07/2021
02/07/2021