โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “ตอบคำถามวันลอยกระทง” ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ร่วมกิจกรรม “ตอบคำถามวันลอยกระทง” ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง
ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ทางลิงก์ https://forms.gle/fDV9ujqA1xNoP7Jd6 หรือ Scan QR Code ดังแนบ
ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตอบคำถาม วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2564
 
ร่วมลอยกระทงออนไลน์แบบ New Normal
ทางลิงก์ https://www.samsenwit.ac.th/9165.html