ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

ยิ้มได้แม้พ่ายแพ้
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : วิริยะธุรกิจ
ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

รวม 18 ข้อเขียนเข้มข้นจากคอลัมน์ "รับอรุณ" และ "ริมธาร" ที่ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี ตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยกมาเล่าหรือเปรียบเทียบ จะทำให้เราได้ตระหนักว่าสุขหรือทุกข์ สำเร็จหรือล้มเหลว ชนะหรือพ่ายแพ้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต และยังมีสิ่งอื่นอีกมากมายที่สำคัญกว่า เช่น การทำความดี เอื้อเฟื้อผู้อื่น ละวางความยึดติดถือมั่นในตัวตน