ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

มหาราชชาติไทย (ฉบับการ์ตูน)
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : สุภฤกษ์ บุญทอง
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับมหาราชา 6 จอมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ เรียงร้อยผ่านองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 6 พระองค์ ไมว่าจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราช, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระปิยมหาราช) นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย