ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

พิชิตข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรง กสพท
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

สรุปเข้มเนื้อหาและเทคนิค พิชิตข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ระบบตรง กสพท และแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยแบบ 5 ตัวเลือก ครบทุกเรื่อง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เตรียมพร้อมสอบตรงเข้าคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยประวัติการยืม - คืน

วันยืม
13/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
07/07/2021
06/07/2021
03/05/2021
06/04/2021