ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

คู่มือชีวิต 2 ชุดเลี้ยงลูกต้องปลูกด้วยต้นธรรมะ
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
ผู้แต่ง : ธรรมสภา
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

ศิลปแห่งการดูแลบุตรหลานให้เป็นคนดี และมีความสุข ได้รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ...สอนวิธีเลี้ยงลูกให้ถูกทาง เมื่อท่านผู้ใดได้อ่าน และนำคำสอนท่านไปคิดไตร่ตรอง ก็จะเห็นว่าลูกของท่านจะดีขึ้น เจริญขึ้นตามลำดับ และรู้จักใช้ชีวิตให้ถูกทางอย่างมีสติปัญญา