ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล Access 2007
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.สีห์ศักดิ์ ชวินคณวัชร์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2554
- เปลี่ยนโปรแกรมจาก Microsoft Office Access 2003 เป็น 2007
- เพิ่มภาพประกอบและอธิบายลำดับขั้นให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ปรับเนื้อหาและการนำเสนอทั้งหมดให้เข้ากับโปรแกรมใหม่
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร+ สรุปท้ายหน่วย
- มีเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและยังมีกิจกรรมท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ประวัติการยืม - คืน

วันยืม
22/07/2021