ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]

กายเป็นบ่าว ๘๔ วิธีก้าวพ้นกรรมด้วยธรรมะ
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
ผู้แต่ง : พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :

คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่รวบรวมไว้เพื่อเตือนสติ และ
ขจัดความไม่สบายกายความไม่สบายใจของท่านผู้อ่านได้ด้วย
การปฏิบัติ 5 ประการ คือ เมื่อจะคิด...คิดแต่เรื่องดีๆ เมื่อจะพูด...
พูดแต่เรื่องดีๆ เมื่อจะทำ...ทำแต่เรื่องดีๆ เมื่อจะคบใคร...
คบแต่คนดีมีศีลธรรม เมื่อจะไปที่ไหน...ไปแต่สถานที่ดีๆ