ทะเบียนเมนูอาหารและเครื่องดื่ม

+
รหัส ชื่อ ประเภท ร้านค้า สถานะ
ค001 ข้าวผัดกระเพาไก่ อาหารคาว ร้านอาหารอร่อย ใช้งาน
ค002 ข้าวผัดกุ้ง อาหารคาว ร้านอาหารอร่อย ใช้งาน
ค003 ข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทย อาหารคาว ร้านอาหารอร่อย ใช้งาน
ช001 อาหารชุดไทย อาหารชุด ร้านอาหารอร่อย ใช้งาน
ช002 อาหารชุดญี่ปุ่น อาหารชุด ร้านอาหารอร่อย ใช้งาน
ห001 กล้วยบวชชี อาหารหวาน ร้านขนมไทย ใช้งาน
ห002 ขนมเค็ก อาหารหวาน ร้านขนมไทย ใช้งาน
ด001 น้ำส้มสด เครื่องดื่ม ร้านน้ำส้มแท้ ใช้งาน
ด002 น้ำกระเจี๊ยบ เครื่องดื่ม ร้านน้ำส้มแท้ ใช้งาน