ทะเบียนร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม

+
รหัส ชื่อ โทรศัพท์ สถานะ
F003 ร้านน้ำส้มแท้ 089-123456780 ใช้งาน
F002 ร้านอาหารอร่อย 089-123456789 ใช้งาน
F001 ร้านขนมไทย 1234567890 ใช้งาน