จัดการอุปกรณ์ห้องประชุม

+
รหัส ชื่อ ประเภท รูปภาพ ห้องประชุม สถานะ จัดการ
mic1 ไมล์ลอย ไมล์ - ห้องบุษราคัม ใช้งาน
P001 Projector Acer เครื่องฉาย - ห้องประชุม 1 ระหว่างซ่อม
P002 โปรเคเตอร์ 2 เครื่องฉาย - ห้องประชุม 1 ใช้งาน